Welcome to SiF Stockholm

Medisera Stipendiet

Medisera Stipendiet ges ut under 2022 till stipendiat med koppling till Karolinska Institutet som arbetar för att motverka utvecklingen av stress och ohälsa.

The Medisera scholarship will be awarded in 2022 to a scholar with links to Karolinska Institutet, who works to counteract the development of stress and ill-health.

Supervisor list

The SiF supervisor list compiles and advertises the interest for students by researchers, from many different fields